Kategorija

Kultura, umetnost i nauka

2005.

Obojena tradicionalnim vizantijskim bojama, ova prezentacija redovno prati aktivnosti Srpske Pravoslavne Crkve. Prošle godine je formirana upravljačka struktura koja ukazuje da će se na ovom sajtu naći sadržaji koji objašnjavaju istorijat, osnove bogoslovlja, ustrojstvo Pravoslavoslavne crkve, ali i objašnjenje sasvim posebnih pojmova kao što su Slava i Svetitelji, značajnih za srpsko Pravoslavlje. Sa nestrpljenjem očekujemo popunjavanje ovih segmenata prezentacije, jer nam se čine bar jednako značajnim kao i dnevne aktivnosti.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura, umetnost i nauka