Kategorija

Kultura, umetnost i nauka

2005.

Iako je skoro svake godine bio u najužoj konkurenciji, sajt Zadužbine Ilije M. Kolarca nekako je tek ove godine došao na red za našu godišnju nagradu. Nije da se nešto drastično promenilo na ovoj prezentaciji, verovatnije je da je nedostatak interesovanja (i para) za kulturu prouzrokovao oseku sadržaja posvećenog umetnosti, kulturi i obrazovanju. Pored opštih informacija o aktivnostima Zadužbine, najkorisnije stranice su posvećene programima koncerata i tribina, ali i tradicionalnim manifestacijama kao što su BEMUS, Međunarodno takmičenje Muzičke omladine i Međunarodna tribina kompozitora u kojima se “Kolarac” pojavljuje kao (su)organizator.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura, umetnost i nauka