POLITIKA PRIVATNOSTI

Razumemo da je bezbednost ličnih podataka korisnika od izuzetne važnosti, kako za korisnike, tako i za nas. Stoga se mi obavezujemo na poštovanje privatnosti korisnika i čuvanje ličnih podataka.

Ova politika zaštite privatnosti, kao obaveštenje o obradi, opisuje zašto obrađujemo lične podatke.

Ova Politika se odnosi na Vas ukoliko čitate naše tekstove, učestvujete na našim događajima ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, uključujući korišćenje naših sajtova: pcpress.rs, bizit.rs, top50.rs i eventualnih poddomena, ukoliko preuzimate sadržaja koje nudimo u okviru naših newsletter-a ili stupate u interakciju sa nama putem društvenih mreža. U vezi sa interakcijom na društvenim mrežama, molimo Vas da imate u vidu da ove platforme imaju svoje uslove korišćenja, kao i politike privatnosti, na koje PC Press nema mogućnost uticanja.

KO SMO MI?

PC Press d.o.o. izdavačko preduzeće

Osmana Đikića 4

poštanski fah 47

11108 Beograd 12

Telefoni: +381 (0)11 2765-533, 2752-979

Marketing: +381 (0)11 2080-220

Faks: +381 (0)11 2752-480

Radno vreme Redakcije: ponedeljak-petak od 9 do 17 časova

ZAŠTO OBRAĐUJEMO PODATAKE O VAMA?

Podatke o Vama obrađujemo u različite svrhe, pa stoga i na osnovu različitih pravnih osnova.

 • Podatke potrebne za slanje naših newsletter-a, radi informisanja o aktuelnim tema i aktivnostima koje sprovodimo, obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka.
 • Kada se pretplaćujete na neke od naših usluga, kao što je pristup izdanju našeg časopisa, podatke obrađujemo radi zaključenja ugovora, kao i njegovog izvršenja. Takođe, ove podatke smo dužni da obrađujemo u skladu sa zakonima.
 • Kada nas kontaktirate, podatke obrađujemo radi pružanja informacija na Vaš zahtev. U zavisnosti od razloga kontakte, podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, radi zaključenja ugovora, pravne obaveze.
 • Kada koristite naše sajtove, podatke obrađujemo posredstvom kolačića. Ovih kolačića ima nekoliko vrsta. Kolačiće koji su neophodni za pristupanje našim sajtovima, bez kojih ne bi bilo moguće da im pristupite obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa. Takođe koristimo kolačiće koji nam omogućavaju da utvrdimo kako se koriste naši sajtovi kako bismo mogli da unapredimo njihov sadržaj, a time i zadovoljstvo korisnika. Preko ovih kolačića ne obrađujemo kontakt podatke o Vama lično, već o uređajima koje koristite.
 • Kada koristite mobilne aplikacije PC Press-a, u slučaju da ste se pretplatili na naš časopis, obrađujemo podatke u svrhu ispunjenja ugovora, odnosno za potrebe organizacije naših događaja Vašeg pristanka ukoliko aplikaciju ne koristite za pretplatu. Ovu aplikaciju možete u svakom slučaju ukloniti sa uređaja.

DA LI DELIMO VAŠE PODATKE S DRUGIM LICIMA I VAN ZEMLJE?

Po pravilu podatke o Vama ne iznosimo iz Republike Srbije, niti ih delimo s drugim licima. U slučaju da angažujemo druga lica za potrebe organizacije naših događaja, to ćemo učiniti na osnovu ugovora kojim ćemo ugovoriti i obaveze u vezi sa podacima kojima će oni imati pristup ili nad kojima će vršiti neku radnju obrade.

Ukoliko pristanete da koristimo analitičke kolačiće, pristajete i da delite podatke za kompanijama koje vrše uslugu analitike posete sajta. Imajte u vidu da se ove analize po pravilu vrše u anonimizovanom obliku, ipak moguće je da je reč i o podacima koji se odnose na uređaj koji koristite. Ovi podaci se iznose iz Republike Srbije. Napominjemo, da Vi odlučujete da li će se deliti s njima. Naši sajtovi su postavljeni na različitim platformama, sa kojima imamo posebne sporazume.

U pojedinim situacijama, moguće je da ćemo podatke o Vama deliti sa kompanijama s kojima sarađujemo radi ostvarivanja nekih nagrada ili simboličnih poklona. U tim situacijama bićete unapred obavešteni, a deljenje podataka će biti uslovljeno Vašim pristankom.

PODACI O VAMA KOJE OBRAĐUJEMO I NAČIN PRIKUPLJANJA

U opisanim situacijama obrađujemo neke ili sve od navedenih podataka o Vama:

 • Kontakt podatke (ime, adresu, elektronsku adresu, broj telefona);
 • Informacije o učešću na našim događajima;
 • Podatke potrebne za naplatu naših usluga (pored kontakt podataka, to su iznos pretplate, datum plaćanja, podaci o banci u slučaju onlajn plaćanja);
 • Vaši predlozi i mišljenje o našim aktivnostima ili uslugama, u situacijama da ovi upitnici nisu anonimni;
 • Vašu korespondenciju sa nama, uključujući sve povratne informacije, pritužbe i komentare dobijene od Vas;
 • Podatke o uređajima koje koristite, tzv. tehničke informacije (IP adresa, vrsti i verziji pretraživača koji koristite, podešavanjima vremenske zone, priključku pretraživača po vrstama i verzijama, operativnom sistemu i platformi).

Posebno ističemo da podatke koji se prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti smatraju posebnom vrstom podataka ne obrađujemo, niti obrađujemo podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednost.

Prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: po pravilu, od Vas neposredno, automatski, dok koristite sajt ili od trećih lica, kao što su naši poslovni partneri. U ovom slučaju, treća lica će imati obavezu da Vas obaveste o svim aspektima obrade.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Podatke koji Vas neposredno identifikuju kao što su lično ime, poštanska ili imejl adresa, broj telefona, prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite. Napominjemo da nemate zakonsku obavezu da nam date podatke o sebi, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sadržaje naših internet sajtova, kao ni da budete korisnik naših drugih usluga (primera radi, pretplata na časopis ili učešće na našim događajima).

AŽURIRANJE PODATAKA

Ulažemo razumne napore da obezbedimo da su podaci o Vama tačni i ažurni. Da biste nam u tome pomogli, trebalo bi da nas obavestite o promeni u podacima (npr. broj telefona ili imejl adresa) koje ste nam dostavili.

ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Rokovi čuvanja obrade podataka zavise od svrhe obrade. Tako, podatke koje čuvamo na osnovu Vašeg pristanka čuvamo do njegovog opoziva. Duže od toga ih čuvamo ukoliko je potrebno da obrazložimo svrhu i osnov obrade, za potrebe podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva. U slučaju ugovornog odnosa, podatke čuvamo sve vreme trajanja odnosa, a nakon toga radi dokaza o ispunjenju ugovora, kao i radi potrebe dokazivanja poslovanja u skladu sa zakonima.

PRAVA POVODOM OBRADE

Povodom obrade podataka na raspolaganju su Vam prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Imate pravo da zahtevate pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno imate pravo na ograničenje obrade, kao i pravo na prigovor, kada je obrada zasnovana na našem legitimnom interesu, kao i pravo na prenosivost podataka, u slučajevima da je obrada zasnovana na Vašem pristanku ili je neophodna radi izvršenja ugovora.

U slučaju obrade na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Kako je propisano Zakonom, opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Ostvarivanje Vaših prava možete učiniti na više načina: imejlom (pc@pcpress.rs), telefonom (011/2080-220, ili poštom (Osmana Đikića 4, 11108 Beograd).

U slučaju da niste zadovoljni našim postupanjem povodom Vašeg zahteva, imate pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (Bul. kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd; broj telefona: 011/3408-900, imejl: office@poverenik.rs).

KAKO ŠTITIMO PODATKE?

„Kolačići“ (Cookies) su male tekstualne datoteke koje su snimljene na vašem uređaju (računar, mobilni telefon, tablet …) da biste pratili kretanje vašeg pretraživača na web sajtu i ne povezuju se sa vašim ličnim podacima koje ste nam dali. Uz pomoć takvih fajlova, omogućeno je kretanje posetilaca po stranici a samim tim se i prikupljaju podaci kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, optimizovali i poboljšali funkcionalnost web-sajta. Svaki od naših sajtova ima tip kolačića koji je sačuvan na računaru korisnika sve dok je podešen u pregledaču. Korisnici mogu da odaberu da internet pretraživači odbijaju kolačiće. Ako korisnici odaberu ovu funkciju, određeni delovi sajta možda neće funkcionisati kako je predviđeno.

Kada posetite neku od naših web lokacija ili koristite naše aplikacije ili druge digitalne alatke, mi možemo, u zavisnosti od vaše saglasnosti, koristiti kolačiće, piksele za kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje sledećih podataka:

 • IP adresa, informacije o povezivanju, tip pretraživača, lokacija, vremenska zona, operativni sistem i druge tehničke informacije;
 • Informacije o vašoj poseti, uključujući web-sajtove koje ste posetili pre i nakon nekog od naših web sajtova i proizvodima koje vidite;
 • Trajanje poseta na stranicama našeg sajta i informacija o interakciji između stranica.

Koristimo kolačiće drugih proizvođača (Google Analytics). Ovi kolačići služe za anonimne statistike o posećivanju sajta i ne uključuju lične podatke. Korišćenje ovih kolačića uslovljeno je Vašim pristankom.

Imajte na umu da uvek imate potpunu kontrolu nad kolačićima. Većina pretraživača nudi potpuno isključivanje kolačića pomoću opcija, za svaki pregledač odvojeno.

KOLAČIĆI NA INTERNET PRETRAŽIVAČU

„Kolačići“ (Cookies) su male tekstualne datoteke koje su snimljene na vašem uređaju (računar, mobilni telefon, tablet …) da biste pratili kretanje vašeg pretraživača na Web sajtu i ne povezuju se sa vašim ličnim podacima koje ste nam dali. Uz pomoć takvih fajlova, omogućeno je kretanje posetilaca po stranici a samim tim se i prikupljaju podaci kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, optimizovali i poboljšali funkcionalnost Web sajta. Svaki od naših sajtova ima tip kolačića koji je sačuvan na računaru korisnika sve dok je podešen u pregledaču. Korisnici mogu da odaberu da internet pretraživači odbijaju kolačiće. Ako korisnici odaberu ovu funkciju, određeni delovi sajta možda neće funkcionisati kako je predviđeno.

Kada posetite neku od naših Web lokacija ili koristite naše aplikacije ili druge digitalne alatke, mi možemo, u zavisnosti od vaše saglasnosti, koristiti kolačiće, piksele za kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje sledećih podataka:

 • IP adresa, informacije o povezivanju, tip pretraživača, lokacija, vremenska zona, operativni sistem i druge tehničke informacije;
 • Informacije o vašoj poseti, uključujući Web sajtove koje ste posetili pre i nakon nekog od naših Web sajtova i proizvodima koje vidite;
 • Trajanje poseta na stranicama našeg sajta i informacija o interakciji između stranica.

 

Koristimo kolačiće drugih proizvođača (Google Analytics). Ovi kolačići služe za anonimne statistike o posećivanju sajta i ne uključuju lične podatke. Korišćenje ovih kolačića uslovljeno je Vašim pristankom.

Imajte na umu da uvek imate potpunu kontrolu nad kolačićima. Većina pretraživača nudi potpuno isključivanje kolačića pomoću opcija, za svaki pregledač odvojeno.

MALOLETNI KORISNICI

Naše usluge nisu namenjene maloletnim licima, tako da je nije verovatno da ćemo ih obrađivati.

AŽURIRANJE OVE POLITIKE

Sve izmene ove politike zaštite privatnosti koje budemo donosili biće dostupne na svakoj od naših web-stranica i, kada je prikladno, o tome ćete biti obavešteni (po pravilu imejlom). Ova politika zaštite privatnosti je poslednji put ažurirana dana 21.01.2023. godine.

PRIHVATANJE USLOVA

Korišćenjem ove stranice, podrazumevamo da ste upoznati sa obradom podataka i sadržinom ove Politike. Ako se ne slažete sa ovom Politikom, molimo Vas da ne koristite naše sajtove.