Kategorija

Novine i časopisi

2001.

Sajt našeg najstarijeg dnevnog lista možda nije grafički bogat, ali su posetioci već u večernjim časovima u prilici da pročitaju veći deo članaka iz “sutrašnjih” novina. Na prvoj strani su nadnaslovi i naslovi članaka, kao i linkovi ka tekstovima, a arhiva se prostire do jula 2000. Tokom ove godine u priličnoj meri je ubrzan odziv sajta, ali opcija pretraživanja još nije realizovana. Eto posla za 2002…

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Novine i časopisi