Kategorija

Novine i časopisi

2001.

Sajt koji već godinama daje primer drugim časopisima. Praktično kompletan sadržaj “NIN”-a pojavljuje se na Web-u kada i na kioscima, članci su podeljeni po rubrikama i prezentirani u formi prijatnoj za čitanje, i pored neobične crvene pozadine. Veliki kapital sajta je arhiva starih brojeva “NIN”-a koja se proteže do maja 1996, a čitav taj sadržaj može se (elementarno) pretraživati, mada to pretraživanje ima i svojih “bubica”.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Novine i časopisi