Kategorija

Društvene mreže

2014.
youtube.com/user/VipMobileSerbia

Većina domaćih kompanija već je otvorila svoje YouTube kanale, pa se komunikacija s korisnicima odvija i na ovoj platformi. Jedan od njih se izdvaja po količini sadržaja kreiranog upravo za ovu platormu, kako po raznovrsnosti, tako i po načinu na koji je koncipiran. Nalog kompanije Vip mobile ima velilki broj tutorijala, videa koji korisnicima mogu biti od pomoći pri podešavanju telefona, ali i drugih zanimljivih video-snimaka. Periodika izbacivanja novih videa je za pohvalu, pa se nadamo da će i drugi slediti ovaj primer.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvene mreže