Kategorija

Kultura i umetnost

2007.

Kad smo prošle godine priželjkivali da se prezentacija Srpske pravoslavne crkve popuni zanimljivim pričama o načinima obeležavanja verskih praznika, nismo ni slutili da nas ove godine čeka temeljno drugačija organizacija sa nenametljivo naznačenom arhivom stare prezentacije. Zaista nemamo za čime da žalimo, jer je nova prezentacija veoma lepa već na prvi pogled, vizuelno odmerena sa blagim vizantijskim bojama i dobro organizovana u obliku triptiha koji u središnjem delu donosi aktuelne informacije o crkvenom životu i aktivnostima velikodostojnika, ali i obiljem drugih informacija vezanih za srpsku tradiciju i veru. Dostojanstveno i odmereno, a ipak korisno svima koji u veri nalaze prave puteve.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura i umetnost