Kategorija

Kultura i umetnost

2007.

Šta smo radili pre, kad nije postojao Google? Onaj ko je želeo da zna, išao je u biblioteku i zarad znanja preturao mnoge police i knjige. Naravno, susret sa originalnim izdanjem uvek je posebna radost, a Narodna biblioteka Srbije veoma vredno radi na digitalizaciji, pa je količina materijala pozamašna a vrednost, rekli bismo, već neprocenjiva. U skeniranom ili tekstualnom obliku, dostupno je mnogo knjiga, novina, časopisa, ali i različitog dokumentacionog materijala. Uporedo sa arhiviranjem, razvija se i COBISS, virtuelna biblioteka Srbije sa sve većim elektronskim bibliotečkim fondom i sada već vrlo naprednim tehnikama za pretraživanje. S vremena na vreme posetite biblioteku, jer još dugo nijedan Internet pretraživač neće pred vas izneti takvu vrstu blaga koje vas motiviše za nova saznanja i kreativnost.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura i umetnost