Kategorija

Pretraživači

2000.

Već na prvi pogled uočićete da se radi o meta-pretraživaču – podvrsti koja sama ne indeksira sajtove, već u pomoć poziva druge pretraživače. Filtriranje upita prema osnovnim pretraživačima solidno je urađeno, pa ćete dobiti niz korisnih informacija o mogućim linkovima iz oblasti koje vas interesuju. Uočljivo je nastojanje pretraživača da postane i kompetentni Internet magazin, pa ćete na osnovnom sajtu pronaći 14 linkova ka zanimljivostima. Tekstovi su kratki, ali informativni i vrlo aktuelni – za većinu kategorija svakodnevno možete naći nove informacije. Među vrlo unikatne opcije ubrajamo obimni e-mail adresar i englesko-srpski rečnik sa oko 70 hiljada pojmova i fraza.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Pretraživači