Kategorija

Pretraživači

2000.

Ručno pretraživanje Interneta može biti dugotrajan (a ponekad i zaludan) posao. Internet pretraživač može da bude od velike pomoći, ali dobar pretraživač nije lako napraviti. Trend smanjenja broja pretraživača u svetu reflektuje se i na domaći Web prostor, ali “Krstarica” ostaje jedan od sajtova koji zaslužuju preporuku. Pored pretraživanja, ovaj sistem nudi i aktuelne informacije iz raznih oblasti koje takođe nalazi na odgovarajućim sajtovima, a za pohvalu je i autorski “Magazin” sa zanimljivim tekstovima razvrstanim u 17 tematskih celina.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Pretraživači