Kategorija

Baza znanja

2015.

Projekat “Obrazovanje za prava deteta” je jedna od onih inicijativa koja je našem društvu preko potrebna. Ima za cilj da se poštovanje dečjih prava podigne na značajno viši nivo, a fokusira se pre svega na obrazovni sistem, odnosno na to da učenje o pravima deteta bude zastupljeno i u našim školama. Sajt ima pregršt priprema za časove na kojima se kroz različite predmete može obrađivati ova tema. Mobilna verzija sajta bi mogla biti bolja, ali je inicijativa toliko dobra da zaslužuje nagradu, uprkos manjim tehničkim nesavršenostima.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Baza znanja