Kategorija

Baza znanja

2015.

Kobson je ogromna baza domaćih i stranih naučnih časopisa i radova na razne teme. Godinama se izgled naslovne strane ne menja (što svakako nije kompliment), ali ekipa Narodne biblioteke vredno radi na pronalaženju radova domaćih autora indeksiranih u velikoj Thomson Reuter-ovoj bazi Web of Science, razrešavajući probleme sa različito unetim imenima ljudi, nepotpunim imenima ustanova i neprecizno zadatim afilijacijama. Ako želite da vidite rezultate bilo kog domaćeg naučnika, posetite sekciju “Naši u WOS” i slobodno verujte tamo navedenim referencama; Kobson je neka vrsta APR-a za naučnike. Ako pripadate nekom od državnih univerziteta, možete krenuti korak dalje pa preuzimati i same naučne radove, pod uslovom da naša država plaća pretplatu na časopis u kome su objavljeni.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Baza znanja