Kategorija

Društvo

2011.

Sajt Narodne banke Srbije je nezaobilazan alat svakog privrednika. Na ovoj adresi se nalaze važeće kursne liste i referentne kamatne stope, kao i vesti o aktuelnim dešavanjima na finansijskom tržištu. Možda najvažniji servis na sajtu je Pretraga dužnika u prinudnoj naplati, gde se možete informisati o likvidnosti i blokadi određene firme ili preduzetnika ako znate samo PIB ili matični broj.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvo