Kategorija

Društvo

2011.

Kada počinjete saradnju sa nekom firmom, obavezno pođite od sajta Agencije za privredne registre. Tu ćete pronaći bitne podatke o poslovanju svih firmi koje su registrovane na teritoriji Srbije. Saznaćete ko su osnivači firme, koliki je upisani kapital i da li je firma poslovala u prethodnoj godini sa gubitkom ili dobitkom, kao i da li imaju značajnije hipoteke ili druga opterećenja.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvo