Kategorija

Pretraživači

1997.

Prvi i najveći pretraživač/kataloger YU sajtova ne krije da mu je uzor Yahoo! YuSearch sadrži linkove podeljene u kategorije i podkategorije. Pored servisa uobičajenih za ovakav tip sajta, postoje i stranice sa uputstvima autorima kako da u HTML kod ubace oznake radi lakšeg katalogizovanja. Poseban kvalitet je dvojezičnost sajta – engleska i srpska verzija su podjednako upotrebljive.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Pretraživači