Kategorija

Digital Life

2020.

Od 2003. godine, kada je uvedena prva e-banking usluga do danas, bankarski sistem Srbije doživeo je ozbiljnu digitalnu transformaciju. Banke su veoma brzo i kvalitetno omogućile online plaćanje, kreditne poslove bez odlaska u banku, plaćanje karticama je postalo standard… Dalji razvoj digitalnih servisa u velikoj meri zavisi od spremnosti korisnika da nove servise prihvate. Zbog toga je u Strategiji razvoja informacionog društva i Strategiji razvoja digitalnih veština do 2024. godine u prvi plan stavljena edukacija. Udruženje banaka Srbije, kao krovna institucija zadužena za razvoj i unapređenje bankarskog sistema, intenzivno radi na edukaciji korisnika kako bi se dalji proces digitalizacije bankarstva neometano odvijao. Zbog važnosti ovog procesa za dalji razvoj ne samo bankarskog sistema već i naše ukupne privrede, Udruženje banaka Srbije je dobitnik priznanja Top 50 Digital Life.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Digital Life

Ne postoje drugi učesnici u ovoj kategoriji