Kategorija

Kupovina

2007.

Nabavka karata za različite kulturne događaje ume da bude naporan posao, naročito ako se treba prošetati do neke biletarnice tokom hladnih zimskih dana. Tiket servis je najbolja domaća on-line biletarnica sa velikim izborom događaja podeljenih po kategorijama. Sajt nije opterećen reklamama, a interfejs je prilagođen što lakšem pronalaženju interesantnih hepeninga. Ponuda “Tiket servisa” je tokom januara najbogatija bila u sekciji Pozorišta, a omogućeno je i plaćanje karticama.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kupovina