Kategorija

Nauka i obrazovanje

2012.

Pored vredne prezentacije muzejske kolekcije koju čini devet zbirki eksponata, sajt Muzeja Nikole Tesle ima i svoj specifični, digitalni život, koji čini dostupnim i stvari koje ne možete da vidite obilaskom izložbenih postavki. Projekat digitalizacije, mikrofilmovanja, obrade i korišćenja delova zaostavštine Nikole Tesle obezbediće vam uvid u brojnu dokumentaciju i pisanu zaostavštinu ovog velikana srpske nauke. Veliki potencijal leži i u video i 3D prezentacijama koje bi (ipak) trebalo malo tehnički osavremeniti.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Nauka i obrazovanje