Kategorija

Vesti i informacije

2005.

Sajt državne novinske agencije je pozitivan primer solidne organizacije i podataka i preglednosti. Vesti su veoma sveže, a postoji i segment za pretplatnike, sa veoma važnim foto i fono servisom. U eksperimentalnoj fazi je i segment sa video zapisima u Real Video formatu, a “Ahilova peta” je sistem za pretraživanje, koji u trenutku pisanja ovog teksta nije funkcionisao.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Vesti i informacije