Kategorija

Baza znanja

2016.

Trenutak kada će se naše škole u potpunosti digitalizovati se ne nazire, ali tu su srećom samostalni projekti koji za cilj imaju da pomognu deci u savladavanju gradiva na moderan način. Jedan od takvih je i “Super škola”. Pristup se plaća, ali je to dobra investicija – na raspolaganju će vam biti skoro 100 testova, ogroman broj lekcija, pitanja za pripremu maturskog ispita, pa i mogućnost da nastavnika pitate sve što vam nije jasno. Sajt za sada pokriva matematiku, srpski jezik, fiziku i hemiju.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Baza znanja