Kategorija

Poslovni i društveni servisi

2017.

Startit Centar okuplja cyber zajednice sa domaće IT scene. Tu se susreću i zajedno rade programeri, dizajneri, marketari, preduzetnici, s ciljem da podele znanje i da zajedno rade na stvaranju novih projekata. Pored Beograda, Startit centri postoje u još sedam gradova, a važno je napomenuti da ćete na sajtu, pored informacija o tome šta nude Startit centri, naći i obilje informacija važnih za pokretanje i praćenje toka projekta… čak i ako nije u pitanju IT projekat.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Poslovni i društveni servisi