Kategorija

Kultura

2008.

Pored redovne duhovne misije, Informativna služba SPC je prošle godine dobar deo sadržaja ponudila i na engleskom jeziku. Novi, jednostavan i umirujući izgled, zasnovan na vizantijskom koloritu svedoči da ste na mestu gde je sadržaj važniji od forme.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura