Kategorija

Društvo

2009.

Iako na prvi pogled Internet kao medij nema mnogo veze sa duhovnošću, Srpska pravoslavna crkva već dugo brižljivo neguje svoje prisustvo na mreži. Shodno učenju, jednostavnost je vrlina ove prezentacije, a društvo (i pojedinci) duhovnost treba da potraže u sadržaju za koji je zadužena Informativna služba SPC.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvo