Kategorija

Porodica i život

2010.

Roditelj je nevladina organizacija čiji su osnivači prepoznali potrebu za efikasnom podrškom roditeljstvu u Srbiji. Na sajtu se promovišu porodica, roditeljstvo i briga o deci. Naročito su korisni saveti o dokumentaciji potrebnoj za dečji ili roditeljski dodatak. Jedina zamerka su vesti koje bi trebalo da budu ažurirane.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Porodica i život