Kategorija

Dom i zabava

2017.

Mladi roditelji su puni pitanja i željni kvalitetnih saveta i dobre prakse, pa je portal koji je koncipiran kao aktivna podrška uspešnom roditeljstvu s dobrim razlogom jedan od najpopularnijih na domaćem Web-u. Pored lokalnih gradskih udruženja, preko saveta iz svih oblasti, do dokumentacije koja prati novorođenče – sve se nalazi na jednom lepo organizovanom i preglednom sajtu.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Dom i zabava