Kategorija

Kultura i umetnost

2004.

Širenjem osnovnog projekta Rastko na regionalna ili pokrajinska sedišta, ova jedinstvena zbirka srpske kulture ili kulture zbližavanja Srba sa drugim narodima, doživljava novu fazu u svom razvoju. Iako će vam se učiniti da to ide na štetu osnovnog projekta, treba stvari sagledati i iz realnijeg ugla: kada ste se zadnji put bavili stvaralaštvom svog naroda i znate li uopšte ko su stvaraoci vaši savremenici? I kada ste poslednji put potražili nešto na Rastku (dnevnih vesti nema, samo one koje bi mogle ostaviti trajno obeležje)?

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura i umetnost