Kategorija

Vesti i informacije

1997.

Teško je reći nešto novo o Radiju B92: u stalnoj igri na oštrici noža između polu-legalnog rada i zatvaranja, ljudi sa ovog radija su u Internetu prepoznali novi medijum za prenos informacija. Internet stranica B92 možda nije vizuelno atraktivna, ali prenosi ažurne informacije, uz mogućnost pretplate na e-mail listu OdrazB. Ako živite van dometa radio-talasa ove stanice, možete ih slušati u real audio prenosu preko Interneta.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Vesti i informacije