Kategorija

Mobilne aplikacije

2020.

ProtecThor je još jedna alatka koja pomaže prevazilaženju izazova za roditelje, a to je sigurnost u korišćenju dečijeg telefona. Aplikacija omogućava roditeljima da usmere decu ka boljem sadržaju i postave pravila za korišćenje smartfona. ProtecThor čine dve komponente, prva aplikacija koja se instalira na dečji telefon i koja preuzima potpunu kontrolu nad uređajem, dok drugi segment čine Web i mobilna aplikacija za roditeljsku kontrolu, koja pruža lak pregled i kontrolu svega što se dešava na telefonu deteta.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Mobilne aplikacije