Kategorija

Računari i Internet

2003.

Praktikum na Webu je namenjen podršci u radu sa raznim programima na PC, uz poseban osvrt na Microsoft Office. Krajnji cilj je pomoć ljudima ne samo u efikasnosti, već i u udobnosti korišćenja softvera. Na naslovnoj strani uvek vidite “Prečicu dana”. Posebnu vrednost ima direktna komunikacija autora sajta sa posetiocima, ne samo kroz ankete, već i kroz direktne odgovore na neka (često prilično složena) pitanja korisnika.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Računari i Internet