Kategorija

Računari i Internet

2001.

Praktikum na Webu pruža podršku pri radu sa raznim programima za PC. Centralni deo sajta čini “Office praktikum”, koji tesno sarađuje sa našom rubrikom “Office bajtovi”, a tu je i “Škola Access-a”, trik dana, nekoliko aktuelnih komentara i mnogo drugih sadržaja. Ukratko, sajt koji će vam pomoći da racionalnije koristite PC – za iduću godinu mu želimo rast i još češće ažuriranje.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Računari i Internet