Kategorija

Zabava

2007.

Vesele narandžaste petokrake, opcija “džuboks”, pravo iz štampe veselih devedesetih nekako (kako?) proterane britke i društveno osvešćene muzičke kritike… ovde je sve na jednom mestu! Kao nekada u “Vremenu zabave”, autori članaka bave se recenzijama muzičkih događaja u neposrednoj vezi sa politikom, filozofijom anarhije, i svim onim što život znači, a ne samo profit. I ovde možete da postavite svoj tekst… živela digitalna era? Odlično, intelektualno i zabavno. Ili, kako kažu na sajtu – pametno, duhovito, odgovorno!

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Zabava