Kategorija

Zabava

2002.

Internet znači komunikacije, i to komunikacije raznih vrsta. Ako biste želeli da stupite u vezu sa nekim ko je blizu ili daleko, potražite po bazi poljubac.com koja je tokom protekle godine porasla na preko 100.000 članova i koju opslužuje profesionalno napisana Web aplikacija. Fotografija i pismeno popunjen upitnik i dalje predstavljaju retkost među Internet gospodom i gospođicama, a i ono malo fotografija što postoji čudesno podseća na filmske zvezde.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Zabava