Kategorija

Časopisi

2000.

Približavajući se stotom rođendanu, “Politika” je uložila dosta u svoju Web prezentaciju. Prikaz na Internetu uglavnom prati sadržaj “papirnog” izdanja, kako formom (uglavnom crno-beli tekst, uz mali dodatak plave boje, sve u svemu neobično za Web šarenilo), tako i sadržinom: sa leve strane je slika naslovne strane, dok glavninu prezentacije čine naslovi tekstova i linkovi do njih. Svi bitniji tekstovi iz broja prisutni su na Web-u, što je posebno značajno za naše ljude u svetu koji žele da se informišu o stanju u Jugoslaviji (stranica se redovno ažurira). U dnu strane su linkovi na neka druga izdanja kuće “Politika”. Nadajmo se da će tokom 2001. biti otklonjena glavna mana sajta, a to je neprijatno spor odziv.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Časopisi