Kategorija

Sport

1999.

Najpre smo uočili prezentaciju fudbalskog tima “Partizan”, ali nas je prikaz Sportskog društva Partizan povukao da ga dublje istražimo. Činjenica je da su od celog sportskog društva zastupljeni još samo košarkaši, ali ovde možete naći čak i Partizanov ScreenSaver ili navijačke pesme u MP3 formatu.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Sport