Kategorija

Kupovina

2002.

Da biste nešto prodali, i ostali moraju da znaju da vi to prodajete. Iako pomalo posustaje pred naletom papirnih izdanja (šta li je to što ima papir, a nema Internet?), još uvek se dobro drže sa dosta oglasa u raznovrsnim kategorijama. Prednost je što o oglasima, ali i drugim temama, možete i da prodiskutujete sa ostalima, pa čak i da otvorite diskusiju sa temom po želji.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kupovina