Kategorija

E-market

2010.

Gde je prodaja, tu je i mogućnost za prevare. A to znači da je potrebna i odgovarajuća zaštita potrošača. Pored novousvojenog zakona, zaštitom potrošača se bavi i ovaj sajt, skupljajući priče ljudi koji smatraju da su prevareni plaćenom uslugom, kupljenim proizvodom itd. Iako ne može prevarenim kupcima ponuditi konkretnu korist, deljenje iskustava makar može pomoći da se izbegnu kompanije koje neguju lošu poslovnu praksu.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

E-market