Kategorija

Kultura i umetnost

2003.

Narodna biblioteka Srbije je već dugo prisutna na Internetu, ali je tokom prošle godine napravila važan iskorak uvođenjem elektronskih kataloga knjiga. Na raspolaganju je pre svega kooperativni on-line bibiografski sistem (COBISS) pomoću koga ćete pretraživati uzajamnu bibliografsko-katalošku bazu podataka (COBIB.SR), bazu podataka same Narodne biblioteke ili neke od petnaestak biblioteka koje su uključene u razmenu. Posebna poslastica je katalog knjiga objavljenih u Srbiji od 1869. do 1972. godine, doduše samo u obliku skeniranih stranica.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura i umetnost