Kategorija

Kultura i nauka

2011.

Sajt Narodne bibioteke Srbije je mesto gde ćete se sigurno dobro osećati. Digitalni fond biblioteke uvećava se iz godine u godinu, a njegove evidencija i sistematizacija su uzorne, pa ćete lako naći sadržaje koji vas zanimaju ili odgovarajuće informacije. U skladu sa značajem i namenom ove institucije, sadržaji su raspoloživi na oba pisma i na engleskom jeziku, a u naučnoj zajednici posebnu pažnju izaziva Kobson, koji povremeno nazivaju AOR-om za naučne radnike. Kad čujete neko ime, samo svratite u Kobson da proverite šta je vlasnik tog imena objavio u relevantnim stranim publikacijama.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura i nauka