Kategorija

Vesti i informacije

2006.

Poslovni magazin Business Surfer je svetlost Web-a ugledao tokom 2006. godine. Publici zainteresovanoj za poslovne teme se nametnuo modernim izgledom, ali i velikim brojem informacija dostupnim sa naslovne strane. Sajt poseduje i adresar odabranih preduzeća koji se može pretraživati kroz odgovarajuće polje ili po slovima abecede, ali i naručiti na besplatnom CD-u. Sve informacije koje se pojavljuju na sajtu je moguće pratiti preko RSS feed-a, a u pripremi su i specijalizovani odeljci posvećeni bankama i osiguravajućim kućama, poslovnim ženama, kao i agregator poslovnih vesti iz sveta.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Vesti i informacije