Kategorija

Društvene mreže

2015.
linkedin.com/company/neltgrupa

Linkedin stranica treba da odražava poslovnu komunikaciju jedne kompanije ili pojedinca. Stranica Nelt grupe obiluje korisnim informacijama u vezi same kompanije, kao što su akcije koje sprovodi grupa i otvorene pozicije za posao, ali i mnogo šire od toga, pa možemo reći da je njihova Linkedin stranica dobar primer za druge.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvene mreže