Kategorija

Internet i pretraživači

1999.

Solidni pretraživač sa “prozorima” ka četiri svetska pretraživača i nizom kataloga sa adresama i telefonima na prvoj strani. Ipak, stiče se utisak da bi odziv mogao biti brži.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Internet i pretraživači