Kategorija

Korporativni sajtovi

2010.

Za razliku od ostalih sajtova koji se bave turizmom, na Itravel-u je akcenat stavljen na dizajn i karakterističan korporativni identitet. Upravo zbog toga se Itravel nalazi u ovoj kategoriji, kao dokaz da sajtovi turističkih agencija ne moraju sadržati samo tabele sa datumima i liste destinacija.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Korporativni sajtovi