Kategorija

Digital Responsibility

2020.

Kada posetite stranicu kompanije Heineken prva informacija koju ćete videti nije vezana za njihove proizvode. Umesto da nam sugerišu da isprobamo ukuse piva, na naslovnoj strani će nas sačekati poruka “Uživajte odgovorno” i priča o umerenom konzumiranju. Svesni svoje odgovornosti i toga da stotine miliona ljudi širom planete svakodnevno konzumira njihova piva i cidere, zaposleni u kompaniji Heineken nesebično rade na promovisanju odgovorne konzumacije kroz sve svoje aktivnosti i kanale komunikacije. U našoj zemlji ova kompanija uspešno posluje spajajući tradiciju Zaječarske pivare i tehnološke domete Novosadske fabrike piva, jedan je od najpoželjnijih poslodavaca jer je odgovorno ponašanje njihov stil, a ne marketinški trik.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Digital Responsibility

Ne postoje drugi učesnici u ovoj kategoriji