Kategorija

Dom i zabava

2020.

Dolazak novorođenčeta je jedan od najvažnijih, najsrećnijih ali i najstresnijih trenutaka u životu svakog novopečenog roditelja. U tim trenucima, naročito majkama koje se prvi put nalaze u toj situaciji, potrebna je sva podrška i savetovanje koje mogu da dobiju. Tu vrstu podrške svakako mogu da pronađu na sajtu halobeba.rs. Sajt obiluje svim neophodnim savetima vezanim za svaku etapu, od perioda pre rođenja preko nege odmah nakon porođaja do rasta i razvoja bebe. Pored kvalitetnog sadržaja sajt se izdvojio kvalitetnim sadržajima i prijemčivim i preglednim interfejsom.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Dom i zabava