Kategorija

Kampanja

2018.
Halkbank Beograd

Prošlu godinu su obeležili neki od odličnih nastupa na društvenim mrežama. Kompanije su se u velikoj meri okrenule pojedinim mrežama kao kanalima komunikacije sa klijentima. Veoma zapaženu kampanju, sa odličnim uspehom imala je Halkbank Beograd. Njihova Facebook kampanja “Upoznajte nas”, u kojoj su učestvovali zaposleni banke pokazuje da inovativan pristup ka reklamnoj kampanji tako i socijalnim mrežama daje odlične rezultate.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kampanja

Ne postoje drugi učesnici u ovoj kategoriji