Kategorija

Inovacija

2018.
Generali Osiguranje Srbija

Uočavajući da na tržištu imamo sve više inovativnih proizvoda i usluga, koji su potpuno u skladu sa inovacijama u tehnološkom smislu i sa digitalizacijom, odlučili smo da ustanovimo novu specijalnu nagradu za inovaciju. Ovogodišnji dobitnik nagrade za inovaciju, u oblasti osiguravajućih kuća, je proizvod Generali osiguranja Srbije, “Osiguranje ekrana mobilnog telefona”.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Inovacija

Ne postoje drugi učesnici u ovoj kategoriji