Kategorija

Kultura

1997.

Sajt sa slikama, galerijama i izložbom koja predstavlja vredan pokušaj afirmacije domaće likovne umetnosti kroz novi medij.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura