Kategorija

Obrazovanje i kultura

2020.

Fakultet za medije i komunikacije je obrazovna institucija osnovana 2006. godine u okviru Univerziteta Singidunum. Pored uobičajene podrške za studente i profesore koju jedan sajt i treba da pruža, naći ćete i vesti, zanimljiv blog o savremenim temama, pa i pozive na mnogobrojne otvorene kurseve koji su namenjeni svima, bez obzira na prethodno akademsko znanje. Učimo čitavog života, u čemu nam ovaj sajt može pomoći.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Obrazovanje i kultura