Kategorija

Društvo

2010.

Portal eUprava je osmišljen kao polazna tačka ka obavljanju različitih poslova s državnom administracijom. Usluge su podeljene na one za građane i privredu, a vlasnici ličnih karata s čipom mogu se prijaviti koristeći svoj elektronski potpis. Za sve dostupne usluge označeno je mogu li se direktno obaviti elektronskim putem ili su na sajtu samo neophodni obrasci u digitalnom obliku. Ovo je jedan od sajtova kojima je potrebno dodati mnogo toga, ali je osnovna infrastruktura ohrabrujuće dobra i uspešno se razvija.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Društvo