Kategorija

Kultura i umetnost

2001.

Još malo upoznavanja sa prošlošću nudi prezentacija Etnografskog muzeja. Pored prikaza zbirki iz riznica muzeja, tu je i pregled redovnog mesečnog programa koji se priređuje u samom muzeju, a koji obuhvata predavanja, koncerte i izložbe.

Ostali dobitnici iz ove kategorije

Kultura i umetnost